Bộ sưu tập kệ làm việc thay thế cho mẫu bàn làm việc truyền thống


Bàn học BH70

Bàn học BH70

SKU: BH70
3,850,000₫
Kệ bàn học KBH20

Kệ bàn học KBH20

SKU: KBH20
3,680,000₫ 3,700,000₫
-1%
Kệ bàn học KBH19

Kệ bàn học KBH19

SKU: KBH19
4,200,000₫
Kệ bàn học KBH18

Kệ bàn học KBH18

SKU: KBH18
1,950,000₫ 2,000,000₫
-3%
Kệ bàn học KBH17

Kệ bàn học KBH17

SKU: KBH17
2,950,000₫ 3,000,000₫
-2%
Kệ bàn học KBH16

Kệ bàn học KBH16

SKU: KBH16
1,900,000₫
Kệ bàn học KBH15

Kệ bàn học KBH15

SKU: KBH15
1,600,000₫
Kệ bàn học KBH14

Kệ bàn học KBH14

SKU: KBH14
3,350,000₫ 3,500,000₫
-4%
Kệ bàn học KBH13

Kệ bàn học KBH13

SKU: KBH13
2,900,000₫
Kệ bàn học KBH12

Kệ bàn học KBH12

SKU: KBH12
2,890,000₫ 3,000,000₫
-4%
Kệ bàn học KBH11

Kệ bàn học KBH11

SKU: KBH11
3,800,000₫
Kệ bàn học KBH10

Kệ bàn học KBH10

SKU: KBH10
1,950,000₫ 2,000,000₫
-3%
Kệ bàn học KBH09

Kệ bàn học KBH09

SKU: KBH09
2,950,000₫ 3,000,000₫
-2%
Kệ bàn học KBH08

Kệ bàn học KBH08

SKU: KBH08
3,000,000₫ 3,200,000₫
-6%
Kệ bàn học KBH07

Kệ bàn học KBH07

SKU: KBH07
2,900,000₫ 3,000,000₫
-3%
Kệ bàn học KBH06

Kệ bàn học KBH06

SKU: KBH06
3,680,000₫ 3,990,000₫
-8%
Kệ bàn học KBH05

Kệ bàn học KBH05

SKU: KBH05
2,850,000₫ 3,000,000₫
-5%
Kệ bàn học KBH04

Kệ bàn học KBH04

SKU: KBH04
1,950,000₫ 2,000,000₫
-3%