Tổng hợp các thiết kế giường có gầm thấp hoặc không có gầm theo đa dạng các phong cách khác nhau như Rustic, Retro, Tân cổ điển, phong cách các nước Nhật Bản, Hàn Quốc...


Giường bệt GR36

Giường bệt GR36

SKU: Giường bệt GB36
5,900,000₫ 6,000,000₫
-2%
Giường bệt GB35

Giường bệt GB35

SKU: GB35
5,900,000₫ 6,000,000₫
-2%
Giường bệt GB34

Giường bệt GB34

SKU: GB34
5,500,000₫ 5,800,000₫
-5%
Giường bệt GB33

Giường bệt GB33

SKU: GR33
5,600,000₫ 6,000,000₫
-7%
Giường bệt GB30

Giường bệt GB30

SKU: GB30
4,990,000₫
Giường bệt GB28

Giường bệt GB28

SKU: GB28
4,850,000₫ 5,000,000₫
-3%
Giường bệt GB27

Giường bệt GB27

SKU: GB27
6,500,000₫ 6,800,000₫
-4%
Giường bệt GB26

Giường bệt GB26

SKU: GB26
5,780,000₫ 6,000,000₫
-4%
Giường bệt GB25

Giường bệt GB25

SKU: GB25
3,990,000₫ 5,000,000₫
-20%
Giường bệt GB24

Giường bệt GB24

SKU: GB24
7,900,000₫ 8,000,000₫
-1%
Giường bệt GB23

Giường bệt GB23

SKU: GB23
7,250,000₫ 8,000,000₫
-9%
Giường bệt GB22

Giường bệt GB22

SKU: GB22
12,990,000₫ 13,000,000₫
-0%
Giường bệt GB21

Giường bệt GB21

SKU: GB21
3,000,000₫
Giường bệt GB20

Giường bệt GB20

SKU: GB20
6,600,000₫ 7,000,000₫
-6%
Giường bệt GB19

Giường bệt GB19

SKU: GB19
3,990,000₫ 4,400,000₫
-9%
Giường bệt GB18

Giường bệt GB18

SKU: GB18
3,900,000₫ 5,000,000₫
-22%
Giường bệt GB17

Giường bệt GB17

SKU: GB17
4,450,000₫ 5,000,000₫
-11%
Giường bệt GB16

Giường bệt GB16

SKU: GB16
7,700,000₫ 9,000,000₫
-14%