Mẫu bàn đảo tách biệt với phần tủ bếp với nhiều chức năng


Bàn đảo BĐ10

Bàn đảo BĐ10

SKU: BĐ10
2,200,000₫ 2,400,000₫
-8%
Bàn đảo BĐ09

Bàn đảo BĐ09

SKU: BĐ09
2,200,000₫ 2,500,000₫
-12%
Bàn đảo BĐ08

Bàn đảo BĐ08

SKU: BĐ08
4,250,000₫ 4,520,000₫
-6%
Bàn đảo BĐ07

Bàn đảo BĐ07

SKU: BĐ07
4,600,000₫
Bàn đảo BĐ05

Bàn đảo BĐ05

SKU: BĐ05
4,900,000₫
Bàn đảo BĐ04

Bàn đảo BĐ04

SKU: BĐ04
6,400,000₫
Bàn đảo BĐ03

Bàn đảo BĐ03

SKU: BĐ03
4,200,000₫
Bàn đảo BĐ02

Bàn đảo BĐ02

SKU: BĐ02
4,000,000₫
Bàn đảo BĐ01

Bàn đảo BĐ01

SKU: BĐ01
5,800,000₫ 6,000,000₫
-3%